Allahım bana incitmeyen ve incinmeyen bor kalp nasip et...