Ahmet Dönmez 3 months ago

Kime dua ediyorsanız bin misli de sana olsun diyen meleği unutmayınız. Başkasına dua etmeniz aslında kendinize dua etmenizdir...