Sevmek soz söylemek değil, bütün zor şartlara rağmen sahip çıkmaktır...