Biz sevmekle yükümlüyüz, kavuşmak mı? Onu Allah bilir...